Istoriniai faktai

  • 1944 m. rugsėjo 9 d. Suomija pasirašo taikos sutartį su TSRS ir įsipareigoja padengti karo nuostolius – 300 milijonų auksinių dolerių,  iš kurių už 66,2 milijono auksinių dolerių  įsipareigoja pastatyti  laivus  ir juos perduoti TSRS.
  • 1947 m. vasario 22 d. laivų statykloje „Oy Laivateollisuus Ab“, Turku mieste (Suomijoje) pradėta statyti medinė barkentina „Meridianas“, sąraše žymima Nr. 5.
  • 1948 m. birželio 10 d. laivo korpusas nuleidžiamas į vandenį, rugpjūčio 30 d. – burlaivio statyba baigta, spalio 1 d. burlaivis perduodamas TSRS.
  • 1949 m. gegužės 3 d. burlaivį perima Klaipėdos jūreivystės mokykla.
  • Nuo 1954 m. „Meridianas“ priimamas į Baltijos mokomųjų laivų būrį, burlaivyje praktiką atlieka Kaliningrado, Rygos ir Klaipėdos jūreivystės mokyklų kursantai.
  • 1968 m. po nelaimingo atsitikimo „Meridianas“  išbraukiamas iš plaukiojančių mokomųjų laivų sąrašo ir atplukdomas į Klaipėdą.
  • 1970 m. laivas perduodamas Klaipėdos valgyklų, restoranų ir kavinių trestui.
  • 1971 m. burlaivyje pradeda veikti restoranas.
  • 2012-2014 m. "Meridianas" rekonstruojamas. Po rekonstrukcijos jame vėl veikia restoranas ir baras.