Istoriniai faktai

 • 1944 m. rugsėjo 9 d. Suomija pasirašo taikos sutartį su TSRS ir įsipareigoja padengti karo nuostolius – 300 milijonų auksinių dolerių,  iš kurių už 66,2 milijono auksinių dolerių  įsipareigoja pastatyti  laivus  ir juos perduoti TSRS.
 • 1947 m. vasario 22 d. laivų statykloje „Oy Laivateollisuus Ab“, Turku mieste (Suomijoje) pradėta statyti medinė barkentina „Meridianas“, sąraše žymima Nr. 5.
 • 1948 m. birželio 10 d. laivo korpusas nuleidžiamas į vandenį, rugpjūčio 30 d. – burlaivio statyba baigta, spalio 1 d. burlaivis perduodamas TSRS.
 • 1949 m. gegužės 3 d. burlaivį perima Klaipėdos jūreivystės mokykla.
 • Nuo 1954 m. „Meridianas“ priimamas į Baltijos mokomųjų laivų būrį, burlaivyje praktiką atlieka Kaliningrado, Rygos ir Klaipėdos jūreivystės mokyklų kursantai.
 • 1968 m. po nelaimingo atsitikimo „Meridianas“  išbraukiamas iš plaukiojančių mokomųjų laivų sąrašo ir atplukdomas į Klaipėdą.
 • 1970 m. laivas perduodamas Klaipėdos valgyklų, restoranų ir kavinių trestui.
 • 1971 m. burlaivyje pradeda veikti restoranas.
 • 1994 m. barkentina privatizuojama.
 • 2001 m. laivas parduodamas už simbolinį 1 litą. Įkuriamas Klaipėdos jūrinio miesto simbolio burlaivio „Meridianas“ paramos fondas, kuriam perduodamas burlaivis.
 • 2012 m. spalio pradžioje tuometinis Fondo vadovas kreipiasi į Vyriausybę leidimo nuskandinti barkentiną teritoriniuose Lietuvos vandenyse. Motyvas – laivui remontuoti reikia didelių pinigų, o Fondas jų neturi.
 • 2012 m. spalio 19 d. Klaipėdos jūrinio miesto simbolio burlaivio „Meridianas“ paramos fondą perima Aloyzas Kuzmarskis ir Aidas Kaveckis bei inicijuoja laivo atstatymą ir kapitalinį remontą.
 • 2012 m. lapkričio 10 d. „Meridianas“ sėkmingai išplukdomas į AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir dokuojamas. Pradedamas laivo korpuso remontas.
 • 2013 m. lapkričio 9 d. „Meridianas“ atstatytu ir suremontuotu korpusu, antstatais, ragautu bei takelažu parplukdomas į savo vietą prie Danės krantinės.
 • 2013 lapkričio 10 d. – 2014 liepos mėn. vykdomi laivo vidaus įrengimo bei apdailos darbai, rengiama muziejinė ekspozicija.
 • 2014 m. liepos 19 d. pakeliamos „Meridiano“ burės, laivas simboliškai grąžinamas miestui ir visuomenei. Ant krantinės atidaryta lauko ekspozicija, kurioje autentiško fokstiebio dalis, originalus sraigtas, medinių konstrukcijų (špangautų) dalys, tašyti balasto akmenys.
 • 2014 m. gruodžio 18 d. pasirašyta sutartis dėl Meridiano operatoriaus teisių perdavimo „Friedricho pasažui“. Nuo tos dienos burlaivio vidiniame denyje veikia prabangus restoranas, baras.